Back to Search

Search Results - Andile Mji, ramatlhale wa dipalo

Cover thumbnail - Andile Mji, ramatlhale wa dipalo

Andile Mji, ramatlhale wa dipalo

Reading level
Longer paragraphs
Language
Setswana
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Andile Mji o godile a rata go bala, le go buisa tshupanako. Mo kgolong ya gagwe, ke mogaka wa dipalo. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletsele ka ga Batho Bantsho ba Aforika Borwa bao ba atlegileng mo Saense, Thekonoloji, Enjeneri, le Dipalo (STEM). Kgang e, e tlhamilwe le go kwalwa ka Setswana, e le karolo ya Zenex Ulwazi Lwethu ya dibukapuiso tsa porojeke ya 2020.

Read online
Download book