Back to Search

Search Results - Amandla kaSimangaliso

Cover thumbnail - Amandla kaSimangaliso

Amandla kaSimangaliso

Reading level
First paragraphs
Language
isiNdebele
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sponono Mahlangu
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Indatjana le ikhuluma ngomntazana owabe anamandla anemilingo. Indatjana le yabunjwa begodu yatlolwa njengengcenye ye-Zenex Ulwazi Lwethu okuyiphrojekthi yamamethiriyali afundwako ngomnyaka we-2021.

Read online
Download book