Back to Search

Search Results - Abasizi bakaGogo uMapula abahlakaniphile

Cover thumbnail - Abasizi bakaGogo uMapula abahlakaniphile

Abasizi bakaGogo uMapula abahlakaniphile

Reading level
Longer paragraphs
Language
isiZulu
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Lerato Tsotetsi
Translator/Versioner
Zanele Zuma
Illustrator
Magriet Brink
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Le ncwadi ixoxa ngezingane ezihlakaniphile ezasiza ugogo uMapula ngokupakisha isivuno sakhe samaklabishi emabhokisini zisebenzisa ulwazi lwezibalo. Ingenye yezinsiza zokufunda zeproject yeZenex Ulwazi Lwethu ezabhalwa ngo2021. Inemvume yokusebenzisa imifanekiso esike yasetshenziswa phambilini ababhali bezincwadi zezindaba bakwa-African Storybook.

Read online
Download book